معنی و ترجمه کلمه complementary goals به فارسی complementary goals یعنی چه

complementary goals


بازرگانى : اهداف مکمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها