معنی و ترجمه کلمه complete game به فارسی complete game یعنی چه

complete game


ورزش : يک بازى کامل از طرف توپزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها