معنی و ترجمه کلمه completion of a contract به فارسی completion of a contract یعنی چه

completion of a contract


انجام يک قرارداد
بازرگانى : انجام دادن قرارداد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها