معنی و ترجمه کلمه complex admittance به فارسی complex admittance یعنی چه

complex admittance


الکترونيک : گذرايى مختلط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها