معنی و ترجمه کلمه complexion به فارسی complexion یعنی چه

complexion


رنگ زدن ،رنگ چهره ،رنگ ،بشره ،چرده
روانشناسى : سيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها