معنی و ترجمه کلمه complexioned به فارسی complexioned یعنی چه

complexioned


)=complected(لغت> رو <مثل سياه رو يا سبزه رو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها