معنی و ترجمه کلمه complicate به فارسی complicate یعنی چه

complicate


پيچيده کردن ،پيچيدن ،بغرنج کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها