معنی و ترجمه کلمه complication به فارسی complication یعنی چه

complication


پيچيدگى ،بغرنجى ،(طب )عوارض ،عواقب
روانشناسى : دراميختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها