معنی و ترجمه کلمه component به فارسی component یعنی چه

component


جزء سازنده ،عنصر،قطعه ،جزء ساختمانى ،مولفه بردار،سازنده ،جزء در شيمى ،سازا،جسمهاى ترکيب کننده ،همنهند،جزء( ترکيب دهنده)،قسمت ،عضو،اجزاء،ترکيب کننده ،ترکيب دهنده ،جزء،مولفه
علوم مهندسى : عضو قسمت
کامپيوتر : جزء
الکترونيک : مولفه
معمارى : جزء
شيمى : جزء سازنده
روانشناسى : جزء
زيست شناسى : مولفه
نجوم : مولفه
ورزش : مولفه
علوم هوايى : همنه
علوم نظامى : اجزاى تشکيل دهنده نيروى مسلح شرکت کننده در

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها