معنی و ترجمه کلمه composite column به فارسی composite column یعنی چه

composite column


ستون مرکب( ستون فولادى با غلاف بتن ارمه)
معمارى : ستون مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها