معنی و ترجمه کلمه composite material به فارسی composite material یعنی چه

composite material


علوم هوايى : مواد مرکب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها