معنی و ترجمه کلمه composite steel به فارسی composite steel یعنی چه

composite steel


علوم مهندسى : فولاد مرکب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها