معنی و ترجمه کلمه composite video به فارسی composite video یعنی چه

composite video


کامپيوتر : تصوير ترکيبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها