معنی و ترجمه کلمه composited circuit به فارسی composited circuit یعنی چه

composited circuit


الکترونيک : مدار تک سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها