معنی و ترجمه کلمه comprehension test به فارسی comprehension test یعنی چه

comprehension test


روانشناسى : ازمون فهم مطلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها