معنی و ترجمه کلمه comprehension به فارسی comprehension یعنی چه

comprehension


دريافت ،قوه ادراک
روانشناسى : فهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها