معنی و ترجمه کلمه comprehensive job به فارسی comprehensive job یعنی چه

comprehensive job


کار جامع
قانون ـ فقه : کارى که کليه اجزا ان در رشته واحدى مجتمع شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها