معنی و ترجمه کلمه comprehensive planning به فارسی comprehensive planning یعنی چه

comprehensive planning


بازرگانى : برنامه ريزى جامع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها