معنی و ترجمه کلمه comprehensive plans به فارسی comprehensive plans یعنی چه

comprehensive plans


بازرگانى : برنامه هاى جامع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها