معنی و ترجمه کلمه comprehensive به فارسی comprehensive یعنی چه

comprehensive


جامع ،فرا گيرنده ،وسيع ،محيط،بسيط
روانشناسى : فراگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها