معنی و ترجمه کلمه compress به فارسی compress یعنی چه

compress


هم فشرده کردن ،بهم فشردن ،خلاصه شدن ،خلاصه کردن ،متراکم کردن
علوم مهندسى : پرس کردن
کامپيوتر : متراکم کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها