معنی و ترجمه کلمه compressed asphalt به فارسی compressed asphalt یعنی چه

compressed asphalt


اسفالت کوبيده شده
علوم مهندسى : اسفالت نورد شده
معمارى : اسفالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها