معنی و ترجمه کلمه compression molding process به فارسی compression molding process یعنی چه

compression molding process


فرايند قالب گيرى تراکمى
علوم مهندسى : طريقه قالب گيرى تراکمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها