معنی و ترجمه کلمه compression ratio به فارسی compression ratio یعنی چه

compression ratio


ضريب ترکم
عمران : ضريب تراکم
علوم هوايى : نسبت تراکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها