معنی و ترجمه کلمه comprise به فارسی comprise یعنی چه

comprise


دربرداشتن ،شامل بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها