معنی و ترجمه کلمه compulsory به فارسی compulsory یعنی چه

compulsory


الزامى ،اجبارى ،قهرى
قانون ـ فقه : الزامى ،قهرى
بازرگانى : اجبارى ،الزامى
ورزش : حرکات اجبارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها