معنی و ترجمه کلمه computation of replacement factors به فارسی computation of replacement factors یعنی چه

computation of replacement factors


محاسبه عمر قانونى وسايل
علوم نظامى : محاسبه زمان تعويض وسايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها