معنی و ترجمه کلمه computer aided factory management به فارسی computer aided factory management یعنی چه

computer aided factory management


کامپيوتر : مديريت کارخانه با استفاده از کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها