معنی و ترجمه کلمه computer classifications به فارسی computer classifications یعنی چه

computer classifications


کامپيوتر : طبقه بندى کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها