معنی و ترجمه کلمه computer industry به فارسی computer industry یعنی چه

computer industry


صنعت کامپيوتر
کامپيوتر : صنعت کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها