معنی و ترجمه کلمه computer instruction set به فارسی computer instruction set یعنی چه

computer instruction set


کامپيوتر : مجموعه دستورالعمل کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها