معنی و ترجمه کلمه computer instruction به فارسی computer instruction یعنی چه

computer instruction


دستورالعمل کامپيوتر
کامپيوتر : دستورالعمل کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها