معنی و ترجمه کلمه computer interface unit به فارسی computer interface unit یعنی چه

computer interface unit


کامپيوتر : وسيله اتصال دستگاههاى جانبى به کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها