معنی و ترجمه کلمه computer jargon به فارسی computer jargon یعنی چه

computer jargon


کامپيوتر : لغات فنى مربوط به رشته کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها