معنی و ترجمه کلمه computer numerical control به فارسی computer numerical control یعنی چه

computer numerical control


کامپيوتر : کنترل عددى توسط کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها