معنی و ترجمه کلمه computer output microfilm recorder به فارسی computer output microfilm recorder یعنی چه

computer output microfilm recorder


کامپيوتر : دستگاهى که خروجى کامپيوتر را روى فيلم حساس به نور به شکل ميکروسکوپى ضبط مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها