معنی و ترجمه کلمه computer science به فارسی computer science یعنی چه

computer science


علم کامپيوتر،علوم کامپيوتر
کامپيوتر : علوم کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها