معنی و ترجمه کلمه computer system به فارسی computer system یعنی چه

computer system


سيستم کامپيوترى
کامپيوتر : سيستم کامپيوترى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها