معنی و ترجمه کلمه computerese به فارسی computerese یعنی چه

computerese


استفاده کنندگان از کامپيوتر
کامپيوتر : مجموعه اصطلاحات کامپيوترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها