معنی و ترجمه کلمه computerization به فارسی computerization یعنی چه

computerization


کامپيوترى کردن ،کامپيوترى شدن
کامپيوتر : کامپيوترى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها