معنی و ترجمه کلمه computerized instruction به فارسی computerized instruction یعنی چه

computerized instruction


روانشناسى : اموزش کامپيوترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها