معنی و ترجمه کلمه computerized tomography به فارسی computerized tomography یعنی چه

computerized tomography


کامپيوتر : راديولوژى کامپيوترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها