معنی و ترجمه کلمه computing sight به فارسی computing sight یعنی چه

computing sight


دوربين محاسب
علوم نظامى : وسيله محاسبه عناصر تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها