معنی و ترجمه کلمه con cuss به فارسی con cuss یعنی چه

con cuss


تکان دادن ،بهم زدن ،بهيجان اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها