معنی و ترجمه کلمه con sidering that به فارسی con sidering that یعنی چه

con sidering that


نظرباينکه ،چونکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها