معنی و ترجمه کلمه con به فارسی con یعنی چه

con


بر عليه ،هدايت کردن( کشتى)،از بر کردن ،دانستن ،مخفف کلمه عاميانهconfidence ،اعتماد،گول زدن ،مخالف ،پيشوند بمعانى با و باهم
کامپيوتر : در DOS و OS/2 نام دستگاهى که به صفحه کليد و مونيتور دلالت داشته باشد
قانون ـ فقه : راى مخالف علوم دريايى : syn : steer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها