معنی و ترجمه کلمه concatenate به فارسی concatenate یعنی چه

concatenate


اتصال ،چسباندن ،بهم پيوستن ،مسلسل کردن ،الحاق کردن
کامپيوتر : الحاق کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها