معنی و ترجمه کلمه concatenated data set به فارسی concatenated data set یعنی چه

concatenated data set


کامپيوتر : مجموعه داده ها متصل شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها