معنی و ترجمه کلمه concave fillet weld به فارسی concave fillet weld یعنی چه

concave fillet weld


جوشکارى مغزى مقعر
علوم مهندسى : جوشکارى مغزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها