معنی و ترجمه کلمه concave lens به فارسی concave lens یعنی چه

concave lens


عدسى کاو
نجوم : عدسى مقعر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها